Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start arrow Dla rodziców
Dla rodziców
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
Czytaj całość
 
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW do SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Stankowicach na rok szkolny 2014/2015

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW

do SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Stankowicach

na rok szkolny 2014/2015

 

Podstawa prawna:

• Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – tzw. część rekrutacyjna - nowelizacja z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U z 2014 poz.7),

• Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 ze zm.)

• Statut Szkoły Podstawowej w Stankowicach.

 

I. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – klasa „zerowa”

    1. Dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1.IX.2014 r.:

        1)   dzieci 5-letnie (rok ur. 2009)

        2)   dzieci 6-letnie (rok ur. 2008), które nie podejmą nauki w klasie pierwszej szkoły        podstawowej

    2. Procedura rekrutacyjna do klasy „zerowej” odbywa się zgodnie z przepisami kreślonymi w  ustawie o systemie oświaty.

II. Obowiązek szkolny uczniów w klasie pierwszej

      Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym od 1.IX.2014 r.:

        1)  dzieci 7-letnie (rok ur. 2007), które nie realizowały dotychczas obowiązku szkolnego i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku  szkolnego.

         2)  dzieci 6-letnie urodzone w okresie I-VI.2008 r.

         3)  dzieci 6-letnie urodzone w okresie VII–XII.2008 r. - na wniosek rodzica (opiekuna prawnego).

         4)  Terminarz rekrutacji kandydatów do klas pierwszych:

                 - 01.III–31.VIII.2014 – składanie zgłoszeń i  wniosków kandydatów zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem szkoły;

                 - 01.III-31.V.2014 r. - składanie zgłoszeń i  wniosków kandydatów edukowanych „domowo” w ramach edukacji domowej „ED”;

                 -  31.VIII.2014 r. - podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do wychowania przedszkolnego lub klasy pierwszej.

III. Postępowanie rekrutacyjne

     1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej prowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły.

     2. Zadania komisji rekrutacyjnej określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

IV. Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do wychowania przedszkolnego lub klasy pierwszej, rodzic kandydata może  wystąpić z pisemnym wnioskiem do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia  odnowy przyjęcia kandydata. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stankowicach.

 

Formularze do pobrania:

1_Podanie o przyjęcie dziecka
2_Karta zgłoszenia dziecka

3_Oświadczenie Rodzica_Opiekuna prawnego
 
Informacja przekazana przez Fundację "Bardziej Być"
Poniżej zamieściliśmy skan oficjalnego pisma, otrzymanego przez nas od Fundacji „Bardziej Być”, dotyczącego braku możliwości pozytywnego załatwienia wniosków – złożonych przez niektórych rodziców uczniów naszej szkoły, za pośrednictwem Stowarzyszenia „NIWA” – o dofinansowanie obiadów dzieci w szkole w ramach Programu „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”

Jak podane zostało w treści w/w pisma, „niestety na dzień dzisiejszy, w związku z wyczerpaniem się środków finansowych przeznaczonych na rzecz w/w ogólnopolskiego programu dożywiania”, Fundacja „Bardziej Być” nie jest w stanie przyznać stypendium obiadowego”.

Informacja przekazana przez Fundację Bardziej Być

 
Nabór do Programu finansującego obiady dla dzieci w szkole

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stankowicach

Niniejszym informujemy, iż podjęliśmy współpracę z Fundacją „Bardziej Być”, realizującej Program „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”

/Fundacja "Być Bardziej" ul. Nowogrodzka 31; 00-511 Warszawa
www.bycbardziej.pl ; www.nakarmglodnego.pl


W ramach w/w Programu istnieje możliwość dofinansowania obiadów dla dzieci:

-  które nie uzyskują tego typu pomocy z MGOPS, np. z uwagi na przekroczenie tzw. „limitu dochodowego”;

-  których rodzice/opiekunowie np. pracują, lecz mimo to, rodzina znajduje się w relatywnie trudnej sytuacji materialnej.

 

Czytaj całość
 
Podziękowanie
 

 Image

Serdecznie dziękujemy Pani Bogusławie Pulikowskiej - sołtys wsi Zacisze za możliwość zorganizowania zabawy karnawałowej dnia 23 stycznia 2013 r. w nowej świetlicy - szczęśliwe dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Stankowicach

 
Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANKOWICACH

Oddział przedszkolny

Szkoła tuż – tuż. Roczne przygotowanie przedszkolne. Wyd. MAC Edukacja

Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 - JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA

Klasa I

Nasze Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w kl. 1. Podręczni z ćwiczeniami cz. 1-10. Wyd. WSiP sp. z o.o

Zajęcia komputerowe, podręcznik z ćwiczeniami edukacja wczesnoszkolna w kl. 1.

Fairyland 1 – język angielski. Wyd. Egis Sp. z o.o.

Religia -  Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – zeszyt ucznia kl. I, Wydawnictwo WAM

Klasa II

Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik z ćw. Części 1-10. Wyd. WSiP sp. z o.o.

Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami, klasa 2. Wyd. WsiP sp. z o.o.

Fairyland 2 – język angielski. Wyd. Egis Sp. z o.o

Religia - Kochamy Pana Jezusa – karty pracy kl. II, Wydawnictwo ks, Świętego Wojciecha

Klasa III

Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w kl.3. podręcznik z ćwiczeniami cz. 1-5. Wyd. WSiP sp. z o.o.

Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami, klasa 3. Wyd. WSiP sp. z o.o.

Fairyland 3- język angielski. Wyd. Egis sp. z o.o.

Religia -  Jezusowa wspólnota serc– zeszyt ucznia kl. III, Wydawnictwo WAM

 
Dofinansowanie podręczników

W związku z Rządowym programem pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
w 2012 r. - WYPRAWKA SZKOLNA

 

informuję, że istnieje możliwość uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników:

 

  • dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej,

  • dla uczniów kl. I-VI : 1) słabo widzących,

2) niesłyszących,

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) z niepełnosprawnościami sprzężnymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dofinansowanie mogą uzyskać:

1. uczniowie klas I: uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.),
tj.
504 zł (dochód netto na 1 członka rodziny)

2. uczniowie klas II-IV: uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),
tj.
351 zł (dochód netto na 1 członka rodziny)

3. uczniowie klas II – IV: wymagający pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej w szczególności z powodu:

1) ubóstwa,

2) sieroctwa,

3) bezdomności,

4) bezrobocia,

5) niepełnosprawności,

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7) przemocy w rodzinie,

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych,

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo
-wychowawcze,

11) trudności w integracji osób, które uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13) alkoholizmu lub narkomanii,

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

oraz

4. uczniowie kl. I –VI

uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężnymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 

Dofinansowanie

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

do kwoty 180 zł

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I – III szkoły podstawowej

do kwoty 180 zł

dla uczniów klas IV szkół podstawowych

do kwoty 210 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej

do kwoty 210 zł


Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu dowodu zakupu :

 

  1. w przypadku zakupów indywidualnych (przez rodzica) jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek lub paragon, albo oświadczenie o zakupie podręcznika

  2. w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu

do kwot podanych w powyższej tabeli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) rodzice zastępczy mogą składać wnioski w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Stankowicach
do dnia 15 września 2012 r.

 

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

 

1. zaświadczenie o wysokości dochodów (netto), za miesiąc poprzedzający termin składania wniosku,

2. zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury

z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku,

3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako

bezrobotna lub poszukuje pracy oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

4. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

o charakterze stałym np. świadczenie opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy itp. lub okresowym,

5. zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku,

6. oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu

stwierdzającego otrzymanie alimentów,

7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności

gospodarczej,

8. zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub kserokopię decyzji

o podatku rolnym,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o którym mowa w pkt 4, do wniosku – zamiast

zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 

10. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o którym mowa w pkt 3, do wniosku – zamiast

zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Czytaj całość
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANKOWICACH.

 

Dnia 03 września 2012 r. o godz. 9:45 odbyła się w Szkole Podstawowej w Stankowicach uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.
Wśród zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów obecni byli również zaproszeni sołtysi poszczególnych wsi należących do obwodu szkoły oraz radny wsi Stankowice Grzegorz Chyłek.

Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Ewa Krupicka, która przywitała wszystkich zebranych, odczytała list Rzecznika Praw Dziecka i list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do rodziców, nauczycieli i uczniów oraz zapoznała z organizacją nowego roku szkolnego.

Po przemówieniu uczniowie i ich rodzice rozeszli się wraz z wychowawcami do swoich klas.

 

Danuta Śliwińska

 
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Zapraszamy uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Stankowicach

na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą rok szkolny 2012/2013,

która odbędzie się 3 września 2012r. o godzinie 9:00

w kościele w Stankowicach.  


Uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny odbędzie się

o godzinie 9:45 w szkole.

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 17